90 വയസ് വരെ ജീവിച്ചാൽ.. 32 കാരന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിനെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് വൈറൽ‌ഇതിൽ ഇയാൾ തന്റെ ആയുർദൈർഘ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത്