ലണ്ടനിലെ മതിലുകളില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ചൈനയെ പ്രകീർത്തിച്ച് ചുവരെഴുത്തുകൾ; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടൻ ചർച്ചഈ ചുവരെഴുത്ത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കാണ് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്