പ്രണയം വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യുവാവ് സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചുമരിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഇയാൾ വിവാഹ വിഡിയോ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.