ചന്ദ്രയാന്‍-3: പേടകം ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീന മേഖലയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചുവെന്ന് ISROഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തില്‍ പ്രദക്ഷിണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പേടകം ചന്ദ്രനിലേക്ക് നീങ്ങിയത്