പാചകവാതക വില കുറച്ചു, വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് കുറഞ്ഞത് 171 രൂപ

രാജ്യത്തെ പാചക വാതക വില കുറച്ചു. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 171.50 രൂപയാണ് കുറച്ചത്. വിലകുറച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പാചക വാതക വില രണ്ടായിരം രൂപയിൽ താഴെയെത്തി. ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ചില്ലറ വിപണിയിൽ 19 കിലോ വരുന്ന എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് ഡൽഹിയിലെ വില 1856.50 രൂപയായി.

മുംബൈയിൽ 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 1,808.50 രൂപയും കൊൽക്കത്തയിൽ വില 1,960.50 രൂപയുമായി കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് മുതൽ ചെന്നൈയിൽ 19 കിലോഗ്രാം എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് 2021.50 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽപന.

ഈ വർഷം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് വാണിജ്യ സിലിൻഡർ വിലയിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. ജനുവരി ഒന്നിന് ഗാർഹിക സിലിൻഡർ വില 25 രൂപ ഉയർത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ മാർച്ച് ഒന്നിനും വാണിജ്യ സിലിൻഡർ വില 350 രൂപ കൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മേയ് ഒന്നിന് വില വീണ്ടും വില കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.