മിക്‌സി ജാറിലെ ബ്ലേഡിന്റെ മൂര്‍ച്ച കൂട്ടാം… വീട്ടില്‍ നിന്ന് തന്നെ എളുപ്പ വഴി


നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ ഒന്നാണ് മിക്‌സി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്‌സിയില്ലാത്ത കാര്യം ആലോചിക്കാനേ സാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍ ചില സമയത്തെങ്കിലും മിക്‌സിയിലെ ജാറിന്റെ മൂര്‍ച്ച കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പാചകത്തെ ബാധിക്കാറുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇനി അക്കാര്യമോര്‍ത്ത് ആരും ടെന്‍ഷനടിക്കണ്ട. മിക്‌സിയുടെ ജാറിന്റെ ബ്ലേഡ് നമുക്ക് വീട്ടില്‍ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ മൂര്‍ച്ച കൂട്ടാവുന്നതാണ്. മുട്ടത്തോടും അലൂമിനിയം ഫോയിലും കല്ലുപ്പും ഉണ്ടെങ്കില്‍ മൂര്‍ച്ച വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കൂട്ടാന്‍ സാധിക്കും.

ബ്ലേഡിന്റെ  മൂര്‍ച്ച കുട്ടാനായി അലുമിനിയം ഫോയില്‍ ചെറിയ പീസാക്കി മിക്‌സി ജാറില്‍ ഇട്ടു അരക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ നാല് മാസം വരെ നല്ല രീതിയില്‍ മിക്‌സി ജാറില്‍ അരക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.

മുട്ടയുടെ തോട് പൊട്ടിച്ച് മിക്‌സിയുടെ ജാറില്‍ ഇടുക. ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ടയുടെ തോടെടുക്കാം. മുട്ടത്തൊണ്ട് നല്ലത് പോലെ പൊടിയുന്നത് വരെ അടിയ്ക്കാം. ഇത് ബ്ലേഡിന് മൂര്‍ച്ചയുണ്ടാകാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിദ്യയാണ്. മിക്‌സിയുടെ ബ്ലേഡിന്റെ മൂര്‍ച്ച കൂട്ടാന്‍ കുറച്ചു കല്ലുപ്പ് പൊടിച്ചാലും മതി.