18 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം 'അത്ഭുതദ്വീപ്' രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിനയന്‍; പക്രുവിനൊപ്പം ഉണ്ണി മുകുന്ദനുംസിജു വില്‍‍‍സണുമായുള്ള ചിത്രത്തിന് ശേഷം 2024ല്‍ അത്ഭുതദ്വീപ് 2 ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും