വാണി വിശ്വനാഥ് സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ നായികയാവാൻ സഹപ്രവർത്തകയുടെ മകൾ; പുതിയ ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായിനീണ്ട പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വാണി വിശ്വനാഥ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്