പെണ്‍കുട്ടിയെ ശല്യം ചെയ്തത് വിലക്കിയതിന് പാമ്പിനെവിട്ട് കടിപ്പിച്ച് കൊല്ലാന്‍ ശ്രമംകൃത്യത്തിന് ശേഷം കിച്ചു ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി പോവുകയായിരുന്നു.